Stichting Fonds Eemsmond

Welkom bij de Stichting Fonds Eemsmond

Op de begane verdieping een kleine expositie van Aly van der Wal.Deze is vrij toegankelijk voor alle bezoekers. Aly is geen onbekende meer in Groninger schilderkringenen onder kunst liefhebbers. Zij is lid van de Groninger kunstuiting "De ploeg".