Stichting Fonds Eemsmond

Welkom bij de Stichting Fonds Eemsmond

Het bestuur

De heer E.J.Duursema voorzitter

De heer K.v.d.Molen secretaris/penningmeester

De heer P.A.Zandt notulist

De heer J v.d. Ploeg

De heer D. Veldman administrateur