Bestuur

Het bestuur van de Stichting SNS Fonds Eemsmond
is per 31 december 2013 als volgt samengesteld:

*De heer P.J.Doornbos voorzitter
*De heer E.J.Duursema vice-voorzitter
*De heer K.v.d.Molen secretaris/penningmeester
*De heer P.A.Zandt notulist
*De heer J.Siertsema lid
*De heer A.Edzes lid
*De heer R.J. de Boer lid

Het bestuur ontvangt voor de verrichte werkzaamheden een vergoeding en/of een vacatievergoeding per vergadering.
Reis en verblijfskosten worden vergoed.