Stichting Fonds Eemsmond

Welkom bij de Stichting Fonds Eemsmond

Info

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Groningen onder nr. 02067049

ANBI-instelling

Het SNS fonds Eemsmond is per 1 januari 2008 aangemerkt door de Belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI),hetgeen betekent dat over de toegezegde bijdragen van het SNS Fonds in principe geen schenkingsrecht verschuldigd is en dat door de ontvanger evenmin terzake aangifte behoeft te worden voldaan.