Stichting Fonds Eemsmond

Welkom bij de Stichting Fonds Eemsmond

Activiteiten

De Stichting Fonds Eemsmond zal haar aktiviteiten in hoofdzaak richten op doelen van:

*kunst en cultuur

*gezondheid

*sport en recreatie

*natuur en milieu

*sociaal-maatschappelijke of ideële projekten

*educatie.

Het fonds geeft in principe geen steun aan projecten van:

*individuen

*instellingen en projecten met een overwegend commerciële,politieke of religieuze doelstelling

*projecten die reeds in een gevorderd stadium verkeren

*instellingen die een aanvraag indienen ter dekking van exploitatie-en overheadkosten

*overheid of semi overheidsinstellingen

*instellingen die uitsluitend een niet-projekt gebonden aanvraag indienen

*instellingen die over een substantieel eigen vermogen beschikken

*instellingen die buiten het verzorgingsgebied gevestigd zijn met uitzondering van een boven-regionaal projekt dienstig aan één of meer van de negen regio's van het SNS Fonds Eemsmond

Het verzorgingsgebied

Het verzorgingsgebied van het fonds richt zich uitsluitend op de met zwart omringde regio: