Activiteiten

Het SNS Fonds Eemsmond zal haar aktiviteiten in hoofdzaak richten op doelen van:

*kunst en cultuur
*gezondheid
*sport en recreatie
*natuur en milieu
*sociaal-maatschappelijke of ideële projekten
*educatie.

Het fonds geeft in principe geen steun aan projecten van:

*individuen
*instellingen en projecten met een overwegend commerciële,politieke of religieuze doelstelling
*projecten die reeds in een gevorderd stadium verkeren
*instellingen die een aanvraag indienen ter dekking van exploitatie-en overheadkosten
*overheid of semi overheidsinstellingen
*instellingen die uitsluitend een niet-projekt gebonden aanvraag indienen
*instellingen die over een substantieel eigen vermogen beschikken
*instellingen die buiten de genoemde regio's gevestigd zijn met uitzondering van een boven-regionaal projekt dienstig aan één of meer van de negen regio's van het SNS Fonds Eemsmond