De Groninger Zilverkamer

Gepresenteerd door de Stichting Fonds Eemsmond

Stichting Fonds Eemsmond

Naar aanleiding van het fusie-convenant tussen de Samenwerkende Groninger Bondsspaarbankengroep NV en de SNS Bank is de Stichting SNS Fonds Eemsmond op 15 juli 1999 opgericht. Op 12 september 2017 zijn de statuten gewijzigd en is de naam gewijzigd in Stichting Fonds Eemsmond.

Stichting Fonds Eemsmond

Het ontstaan van De Groninger Zilverkamer

Op 15 juli 1999 werd de Stichting SNS Fonds Eemsmond opgericht met ondermeer het oogmerk om de historie en cultuur van Appingedam onder de aandacht te brengen. Door het bestuur werd toen ook besloten om een collectie van antieke zilveren voorwerpen uit Appingedam en de omgeving samen te stellen. Via tussenpersonen werd in de afgelopen jaren meer dan 400 voorwerpen uit verschillend particulier bezit verworven; echter alleen Appingedams zilver bleek niet haalbaar te zijn.Stads-Groningse en provinciale objecten waren dat wel. Wat gaandeweg opvallend werd was het unieke feit dat vooral in de 19e eeuw naast de steden Groningen,Appingedam en Winschoten in lieft 23 dorpen in de provincie een of meer zilversmeden actief waren. Kennelijk werd het hebben van zilver in vele lagen van de bevolking zeer gewaardeerd en ook bleek duidelijk de tradionele smaak van de Groninger.Terwijl heel Nederland overspoeld werd met zilverwerk uit Schoonhoven werkten de plaatselijke zilversmeden gewoon door zoals ze gewend waren. Eind 19e eeuw kwam er een kentering in smaak en productiemethode. Veel gegoten in plaats van gehamerd c.q.gedreven werk kwam er op de markt en dat bleek ook een zeer geliefd exportproduct te zijn.De kwaliteit was gelukkig bijna altijd van een hoog niveau. De bezoeker vindt in de Groninger Zilverkamer een collectie met vele herkenbare ,maar ook met enkele nagenoeg onbekende objecten,samengesteld vanuit een traditionele opvatting en vanuit het adagium “Het moet wel Gronings wezen” Na aankoop van het eigen Fonds Eemsmondgebouw werd besloten om hier een permanente Groninger Zilverkamer in te richten met een bijzondere collectie Gronings zilver vanaf de 17e tot en met de vroege 20e eeuw.

Nieuws

7 juni t/m 7 dec. Tentoonstelling HET ZIJN DE VAN HOUTEN(S)