Stichting Fonds Eemsmond

Welkom bij de Stichting Fonds Eemsmond

De stichting

De stichting heeft als doel het realiseren van projekten van algemeen maatschappelijk belang met een ideële of sociale strekking en het verlenen van financiële steun of steun in andere vorm aan dergelijke projecten die door anderen worden gerealiseerd,één en ander in de ruimste zin van het woord. Projecten gericht op de verbetering van de regionale of lokale samenleving in de regio.Juist op kleinschalig nivo zijn er vele initiatieven die gespeend zijn van elke vorm van commercie en die opereren zonder een politiek doel. Dergelijke charitatieve,culturele,educatieve of sociale projecten zonder winstoogmerk beschikken doorgaans niet over voldoende financiële middelen en komen daardoor moeilijk van de grond.Juist deze projecten komen in aanmerking voor de steun van de stichting.

Onstaan van de Stichting Fonds Eemsmond

Naar aanleiding van het fusie-convenant tussen de Samenwerkende Groninger Bondsspaarbankengroep NV en de SNS Bank is de Stichting SNS Fonds Eemsmond op 15 juli 1999 opgericht. Op 12 september 2017 zijn de statuten gewijzigd en is de naam gewijzigd in Stichting Fonds Eemsmond.

De Groninger Zilverkamer

Door het bestuur werd ook besloten om een collectie van antieke zilveren voorwerpen uit Appingedam en omgeving samen te stellen. Via tussenpersonen werd in de afgelopen jaren een collectie van meer dan 300 voorwerpen in bezit verworven. Na aankoop van het eigen Fonds Eemsmondgebouw werd besloten om hier een permanente Groninger Zilverkamer in te richten met een bijzondere collectie Gronings zilver vanaf de 17e tot en met de vroege 20e eeuw. Kijk onder exposities voor meer informatie of ga naar de website van De Groninger Zilverkamer:

De Groninger Zilverkamer

Nieuws

Tentoonstelling: Metamorfose van een oud boerenland

Een tentoonstelling waar de boerderij een hoofdrol speelt

Vanaf 14 oktober is de tentoonstelling geopend en te zien tot 14 april

Zaterdag 9 maart:Rondleiding langs de kunstwerken in De Groninger Zilverkamer. Voor meer info hierover en andere evenementen zie Exposities

De Groninger Zilverkamer