De stichting

De stichting heeft als doel het realiseren van projekten van algemeen maatschappelijk belang met een ideële of sociale strekking en het verlenen van financiële steun of steun in andere vorm aan dergelijke projecten die door anderen worden gerealiseerd,één en ander in de ruimste zin van het woord.

Projecten gericht op de verbetering van de regionale of lokale samenleving in de regio.Juist op kleinschalig nivo zijn er vele initiatieven die gespeend zijn van elke vorm van commercie en die opereren zonder een politiek doel.

Dergelijke charitatieve,culturele,educatieve of sociale projecten zonder winstoogmerk beschikken doorgaans niet over voldoende financiële middelen en komen daardoor moeilijk van de grond.Juist deze projecten komen in aanmerking voor de steun van het SNS fonds.

Onstaan van het SNS Fonds Eemsmond

Naar aanleiding van het fusie-convenant tussen de Samenwerkende Groninger Bondsspaarbankengroep NV en de SNS Bank is de Stichting SNS Fonds Eemsmond op 15 juli 1999 opgericht.

Bij de oprichting is bepaald dat het verzorgingsgebied van het fonds gerelateerd is aan het werkgebied van de Bonsspaarbank voor de Eemsmond,onderdeel van de Samenwerkende Groninger Bondsspaarbankengroep.

Verzorgingsgebied

Het verzorgingsgebied van het fonds richt zich uitsluitend op de regio:

*Appingedam
*Beerta
*Loppersum
*Roodeschool
*Spijk
*Ten Boer
*Uithuizermeeden
*Vlagtwedde
*'t Zandt.